Saboun Baladi Holiday Gift Hamper

Saboun Baladi Holiday Gift Hamper

Saboun Baladi

Regular price $65.00 Sale

This Saboun Baladi Gift Basket includes:

  • 2 x Saboun Baladi with Lavender Oil
  • 2 x Saboun Baladi with Rosemary
  • 2 x Saboun Baladi Original
  • 2 x Saboun Baladi with Mint
  • 2 x Saboun Baladi with Laurel
  • 1 x Saboun Baladi Liquid Soap dispenser with Rosemary
  • 1 x Saboun Baladi Liquid Soap dispenser with Lavender
  • 1 x Towel